Strona korzysta z plików cookies

Powrót

Budownictwo

Budynki administracji publicznej

Budowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Miechowie

inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie


Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Miechowie przy ul. Bolesława Prusa 3

Rozbudowa Domu Kultury w Rymanowie

inwestor: Gmina Rymanów


Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Domu Kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie

Przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Brzegu

inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu


Przebudowa i rozbudowa Komendy Powiatowej Policji w Brzegu przy ul. Robotniczej 10

Budowa sali gimnastycznej w Grybowie

inwestor: Powiat Nowosądecki


Rozbudowa istniejącego budynku oświatowego o salę gimnastyczną z zapleczem oraz przebudowa i nadbudowa przedmiotowego budynku z przeznaczeniem na Liceum Ogólnokształcące w Grybowie wraz z infrastrukturą

Budowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Opocznie

inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi


Budowa budynku Komendy Powiatowej Policji w Opocznie wraz z obiektami i budynkami towarzyszącymi

Budowa siedziby Urzędu Gminy w Długołęce

inwestor: Urząd Gminy Długołęka


Budowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy Długołęka wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Długołęka, przy ul. Robotniczej 12, 55-095 Mirków, działka nr 252/24 i 252/26, obręb Długołęka, gmina Długołęka

Budowa siedziby Urzędu Dozoru Technicznego w Radomiu

inwestor: Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie


Budowa nowego budynku biurowego przy ul. 11 Listopada 29 w Radomiu, na potrzeby tutejszego Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego