Strona korzysta z plików cookies

Powrót

Budownictwo

Obiekty sportowe

Budowa hali sportowej w Piwnicznej - Zdroju

inwestor: Miasto i Gmina Piwniczna - Zdrój


Budowa hali rekreacyjno - sportowej w Piwnicznej - Zdroju na dz. nr ewid. 3150, 2968/2, 40, 2968/1 realizowanej w ramach projektu pn.” Poprawa rozwoju turystyki sportowej w przygranicznych miejscowościach Piwniczna - Zdrój - Sabinov

Budowa sali gimnastycznej w Grybowie

inwestor: Powiat Nowosądecki


Rozbudowa istniejącego budynku oświatowego o salę gimnastyczną z zapleczem oraz przebudowa i nadbudowa przedmiotowego budynku z przeznaczeniem na Liceum Ogólnokształcące w Grybowie wraz z infrastrukturą

Budowa hali sportowej w Spalonej

inwestor: Gmina Kunice


Budowa sali gimnastycznej z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą towarzyszącą w Spalonej

Boisko sportowe Orlik 2012 w Przykonie

inwestor: Gmina Przykona


Budowa kompleksu sportowego w Przykonie „Moje Boisko-Orlik 2012” przy zespole Szkół w Przykonie

Budowa hali sportowej w Nowym Targu

inwestor: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu


Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą przy Zespole Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu