Strona korzysta z plików cookies

Powrót

Budownictwo

Pozostałe

Budowa strzelnicy snajperskiej w Zielonce

inwestor: AMV SINEVIA Sp. z o.o.


Budowa strzelnicy snajperskiej w JW 2305 w Zielonce

Budowa wyciągu narciarskiego w Jurgowie

inwestor: Centrum Rekreacji i Wypoczynku HAWRAŃ w Jurgowie


Budowa wyciągu narciarskiego w Jurgowie

Wykonanie ogniw fotowoltaicznych na budynku Szpitala w Gorlicach

inwestor: Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach


Wykonanie robót budowlanych związanych z ochroną powietrza atmosferycznego obejmujących wykonanie ogniw fotowoltaicznych na budynku głównym Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach

Rozbudowa budynku rekreacyjnego w Jurgowie

inwestor: Centrum Rekreacji i Wypoczynku „HAWRAŃ”


Rozbudowa budynku rekreacyjnego i socjalno - administracyjnego o część usługowo - gastronomiczną wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną

Budynek gastronomiczny w Uniejowie

inwestor: Urząd Miasta w Uniejowie


Budowa Kompleksu termalno - basenowego w Uniejowie/ II etap - Gastronomia