Strona korzysta z plików cookies

Powrót

Badania i rozwój

Działalność badawczo-rozwojowa ukierunkowana jest na optymalizacje własnych procesów technologicznych oraz poszukiwanie nowych, innowacyjnych rozwiązań stwarzających możliwość uzyskania przewagi nad konkurencją.

Współpraca z zewnętrznymi jednostkami naukowymi i naukowo-badawczymi pozwala oferować naszym klientom nowoczesne rozwiązania oparte na najnowszych technologiach.

Uruchomienie wewnętrznych możliwości tkwiących w przedsiębiorstwie poprzez utworzenie Działu Badawczo-Rozwojowego pozwoliło na dynamiczny rozwój branży produkcyjnej. W latach 2016-2018 Firma GRAND prowadziła prace badawcze nad konstrukcją i działaniem maszyny parkującej. W ramach własnego działu B+R opracowywano studium wykonalności dla przyjętych założeń typoszeregu maszyn pionowych z rotacyjnym, samoobsługowym systemem parkowania samochodów i opracowano konstrukcję maszyny parkującej.
Innowacyjne rozwiązania zastosowane w maszynie GVP zostały zgłoszone w Urzędzie Patentowym:

- patent na wynalazek : P. 430807, P. 430678, P.430647, P.430646

- prawo ochronne na wzór użytkowy: W.128422, W.128427,